មិនចេះតិចអី!!ទើបើកលុយពីធានាគារ 3ម៉ឺនដុល្លារ ចូលហាងផឹកស៊ីមួយភ្លែន ចេញមកវិញចោរកម្ទេចកញ្ចក់រថយន្តយកអស់

មិនចេះតិចអី!!ទើបើកលុយពីធានាគារ 3ម៉ឺនដុល្លារ ចូលហាងផឹកស៊ីមួយភ្លែន ចេញមកវិញចោរកម្ទេចកញ្ចក់រថយន្តយកអស់

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *