ระดับน้ำวิกฤตแล้ว ขึ้นธงแดงเตือนประชาชน เตรียมรับมวลน้ำขนของขึ้นที่สูง

วันที่ 14 กันยายน 2565 ที่จังหวัดนครปฐม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กอนช.แจ้งเตือนลุ่มน้ำท่าจีน น้ำล้นตลิ่ง พื้นที่ลุ่มติดแม่นำ้ท่าจีน ซึ่งพื้นที่อำเภอนครชัยศรีสะพานรวมเฆม ตรงที่ว่าการอำเภอนครชัยศรี ได้ขึ้นธงแดงแล้วระดับน้ำวิกฤกต จากการตรวจวัดปริมาณนำ้ที่สถานีที่ว่าการอ.นครชัยศรี ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐมเวลาที่ตรวจวัด 14 ก.ย. 2565 เวลา 04:00 น. ระดับน้ำ 1.81 ม.รทก. ระดับตลิ่ง 1.66 ม.รทก. ปริมาณน้ำ 101.39% ของความจุลำน้ำ


และที่สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนอำเภอบางเลนขณะนี้ได้ขึ้นธงแดงแล้วระดับน้ำวิกฤตจากการตรวจวัดปริมาณน้ำที่สถานีบางเลน ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม เวลาที่ตรวจวัด 14 ก.ย. 2565 เวลา 08:40 น.ระดับน้ำ 2.32 ม.รทก. ระดับตลิ่ง 2.21 ม.รทก. ปริมาณน้ำ 101.17% ของความจุลำน้ำ และใต้สะพานข้ามแม่นำ้ท่าจีนถนนสายปิ่นเหล้า ตรงชวัล น้ำขึ้นสูงมาก ใต้สะพานรถเล็กไม่ควรผ่าน ปริมาณน้ำระบายจากอาคารชลประทานลงสู่แม่น้ำท่าจีน (เข้า จ.นครปฐม) วันที่ 14 กันยายน 2565 รวม 375.93 ลบ.ม./วินาที เพิ่มขึ้น จากเมื่อวาน 2.12 ลบ.ม./วินาทีระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีน อยู่ในระดับวิกฤติ(ล้นตลิ่ง) ดังนี้


1. สถานี THA006 บางตาเถร

2. สถานี T.13 บ.บางการ้อง

3. สถานี THA007 บางเลน

4. สถานี T.1 ที่ว่าการ อ.นครชัยศรี

5. สถานี T.14 บ.ตลาดสามพราน

ทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำในแม่น้ำท่าจีน จ.นครปฐมธงแสดงสถานการณ์น้ำ ทั้งหมด 7จุด ระดับวิกฤต (ธงแดง) สะพานข้ามแม่นำ้รวมเฆม สะพานข้ามแม่นำ้โพธิ์แก้ว สะพานข้ามแม่นำ้ชวัล สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนบางเลน สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนตำบลบางหลวง สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนข้างวัดบางไผ่นารถ ต.บางไทรป่า สะพานข้ามแม่นท่าจีนตำบลบางระกำ น้ำริมตลิ่ง 1.60 เมตร ปกติ 1.2 เมตร ติดธงเหลืองระดับน้ำขึ้น 1.3 เมตร ขึ้นไปติดธงแดง


พื้นที่ตำบลบางหลวงเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมป้องน้ำเตรียมกระสอบทรายทำเป็นแนวคันกั้นน้ำเอาไว้ตลอดเส้นทางตลาดเก่าบางหลวง ร.ศ. 122 อ.บางเลน จ.นครปฐมเป็นตลาดเก่าแก่ที่มี อายุมากกว่า 100 ปี ตลาดบางหลวงเป็นชุมชนเก่าแก่เริ่มก่อตั้งตลาดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2446 ตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีน


ทางด้านนางจรูญ ทองอ่วมใหญ่อายุ 53 ปี อยู่บ้านเลขที่ 12/22 หมู่ 8 ตำบลบางเลนอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบางเลน ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าเวลานี้ในพื้นที่รับผิดชอบในเขตเทศบาลได้ประสบปัญหาอุทกภัยมีน้ำเอ่อล้นตลิ่งในแม่น้ำท่าจีนส่งผลให้ชาวบ้านหลายชุมชนได้ผลกระทบจากน้ำท่วมสูงและทางเจ้าหน้าที่ได้เร่งระดมขนไม้กระดานออกช่วยเหลือ ให้ชาวบ้านทำสะพาน ทางเดินพร้อมทั้งส่งทราย กระสอบทรายทำเป็นแนวกั้นน้ำให้ชาวบ้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

นายอภิวัฒน์ เค้าภูไทบ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางเลน และนายประจิม เสืองามเอี่ยม รองนายกเทศมนตรีเทศบาลบางเลน (ฝ่ายป้องกัน)ลงพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับงานกองช่างเทศบาลตำบลบางเลน ออกให้การช่วยเหลือชาวบ้าน ม.8 ม.7ม.9 ต.บางเลน และม.2 ต.บางไทรป่าที่มีพื้อที่ลุ่มติดแม่น้ำท่าจีนพร้อมนำรถแบ๊คโคมาทำคันดินป้องกันน้ำไหลเข้ามาพื้นที่บ้านเรือนประชาชน


และนำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่มาติดตั้งเตรียมความพร้อมเป็นท่อสูบน้ำกำลังสูงขนาดท่อ 14 นิ้ว ตั้งอยู่ที่บ่อบำบัดน้ำเสียตลาดบัวทองหมู่ 8 ตำบลบางเลนในเขตเทศบาลตำบลบางเลน เพื่อเตรียมความพร้อมหากมีน้ำเอ่อล้นเข้ามายังพื้นที่ตลาดจะได้ผันน้ำออกลงสู่แม่น้ำท่าจีน


ทางด้านเทศบาลตำบลลำพญา นำโดยนายขจรเกียรติ นิพัฒน์โภคัย นายกเหศมนตรีตำบลลำพญาอ.บางเลนเร่งตักทรายใส่กระสอบสร้างแนวป้องกันริมเขื่อนวัดกระสอบทราย สถานที่ราชการ แหล่งเศรษฐกิจ ตลาดนำ้ลำพญา โดยมีผู้นำชุมชนชาวบ้านพร้อมใจมาช่วยกันกรอกทรายเพื่อทำเป็นแนวกั้นน้ำเอ่อล้นเข้ามา

ข่าวโดย ปนิทัศน์ มามีสุข ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครปฐม

เรียบเรียง มุมข่าว by siamnews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *