ទឹកចិត្តប្អូនស្រី! បងប្រុសចាកចេញជិត ១ ឆ្នាំហើយ ស្មានមិនដល់ នាង គន្ធា នៅតែមានអារម្មណ៏បែបនេះ…

ជឿជាក់ថាប្រិយមិត្តភាគច្រើនប្រាកដជានៅចាំអតីតបេក្ខភាពក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀង Cambodian Idol រដូវកាលទី ២ លោក នាង ប្រាក់សុគន្ធ មិនខាន ដោយពេលនេះលោកបានទទួលមរណភាពជិត ១ ឆ្នាំហើយ ពោលគឺ នាង ប្រាក់សុគន្ធ បានបាត់បង់ជីវិតកាលពីថ្ងៃទី ២៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១ កន្លងទៅដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​មរណភាពរបស់ នាង ប្រាក់សុគន្ធ បានវាយប្រហារផ្លូវចិត្តតារាចម្រៀង នាង គន្ធា ដែលជាប្អូនស្រីបង្កើតរបស់លោកយ៉ាងខ្លាំង ព្រោះថាពួកគេបានផ្ដួចផ្ដើមលើវិថីសិល្បៈដោយចាប់ដៃគ្នាតស៊ូឆ្លងកាត់ការលំបាកជាច្រើនទម្រាំបោះជំហានលើវិថីសិល្បៈ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ចាប់តាំងពី នាង ប្រាក់សុគន្ធ បានលាចាកលោកអស់រយៈពេលជិត ១ ឆ្នាំហើយក៏ដោយ ប៉ុន្ដែបើងាកមកតារាចម្រៀង នាង គន្ធា នៅតែបង្ហោះរូបថត ក៏ដូចជាសាររំឭកពីវត្តមានបងប្រុសជាទីស្រឡាញ់នៅលើបណ្ដាញសង្គមជារឿយ ដែលហាក់បង្ហាញថាមកទល់ពេលនេះនាងនៅតែអាល័យបងប្រុស និង មិនទាន់កាត់ចិត្តបាននៅឡើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ថ្មីៗនេះ នាង គន្ធា ថតរូបជាមួយចេតិយបងប្រុសនៅឯស្រុកកំណើតជាថ្មី ហើយរៀបរាប់ថា ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​«គ្មានអ្វីសប្បាយចិត្តជាងបានមកជួបបងប្រុសជាទីស្រឡាញ់ទេ #នឹកបំផុតហើយបងប្រុសដ៏ល្អរបស់ប្អូន #នាង_ប្រាក់សុគន្ធ»។ លើសពីនេះ នាង គន្ធា ក៏បានបញ្ជាក់ថា មូលហេតុដែលនាងតែងតែបង្ហោះរូបរំឭកពីបងប្រុស ព្រោះនាងចង់ឱ្យទស្សនិកជននៅតែចងចាំវត្តមានបងប្រុសនាង៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *