ครูคนสวยแห่งโรงเรียนบ้านป่า

เรื่องราวของครูสาว หรือ น.ส สุทธิลักษณ์ กันธิพันธ์ (ครูอุ้ม) ได้ถูกเปิดเผยเรื่องราวของครูดอยแห่งหนึ่ง

โ ร งเรียนป่ าเ มี่ ย งแม่พริก ต.แม่สรวย จ.เชียงราย จนชาวโซเชียลจำนวนมากให้กำลังใจและชื่นชมในความอดทน

ของครูสาวคนนี้ ที่เสียสละยอมลำบ ากเพื่อเด็ กๆอย่ างแท้จริง ภาพและเรื่องราวของครูอุ้มนั้นได้ถูกแชร์

บนโซเชียลอย่ างมาก ในเฟซบุ๊กชื่อ Suthiluck Kanthipan ได้โพสต์เรื่องราวความสุ ขของครูอุ้ม

ที่ได้รับราชการเป็นครูสอนเด็ กๆในกลางหุ บเขาใหญ่ ชื่อโ ร งเรียนป่ าเ มี่ ย งแม่พริก แต่เธอก็ไม่ย่อท้ อ

ต่อสภาพสิ่งแวดล้อมที่ทุ ร กั นด ารแม้แต่น้อย เธอนั้นเป็นถึงนักศึกษ าปริญญ าเอก ที่ยอมทิ้งความสุ ขความสบาย

มาใช้ชีวิ ตและอุทิ ศตนเองทำงานเพื่อสังคม และเด็ กๆชาวเขาที่เขารักเปรียบเสมือนลูก ที่อย ากเรียนหนังสือ

แต่อยู่ในที่ทุ รกั นด าร ไม่มีแม้กระทั่งสั ญญ าณเหมือนตัดการติดต่อจากโลกภายนอก ทำให้ครูสาวคนนี้

ต้องสู ญเ สี ยคนรัก(แฟน) ที่คบหากันมาเพราะติดต่อไม่ได้ แต่ครูสาวก็ไม่เคยย่อท้อยินดีทำมันต่อไป

เพราะมันคือความสุ ขของเธอและเด็ กๆที่อย ากเรียนหนังสือ นอกจากนี้เธอ ได้เล่าเรื่องราวผ่านภาพ

และทำคลิปวีดีโอถึงเรื่องราวการไปปฏิบัติหน้าที่ ครูอาสา ในถิ่นทุ ร กันด ารที่โ ร งเรียนป่ าเ มี่ ยง แม่พริก

อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ซึ่งระยะทางที่เธอจะไปถึงโ ร งเรียนนั้น บอกได้เลยว่าย า กลำบ ากอย่ างมากมาย

แต่ถึงแม้จะย ากลำบ ากแค่ไหนเธอก็ไปสอนเด็ กบนดอยได้สำเร็จจะเห็นว่าเธอละทิ้งความสบายของตัวเอง

เธอเองสามารถเลือกที่จะไปเป็นครูที่อื่น ที่มีความสะดวกสบายได้ ก็เลยไม่แปลกเลยที่เธอจะกลายเป็นป็นที่รัก

ของเด็ กและชาวบ้านบนดอยบทความที่ครูอุ้มเขียน ตอนหนึ่งว่า ถ้าวันหนึ่งต้อง “เลือก” อย่ ากลัวที่ต้องตั ดสินใจเลือก

ความสุ ขในวันนี้ถ้าเราไม่ชื่นชมไม่ตระหนักว่ามันเป็นความสุ ข พอถึงพรุ่งนี้มันก็กลายเป็นอดี ตไปเ สี ยแล้ว

ดีแค่ไหนแล้วที่เรายังมีโอกาสได้เลือก มีอีกหลายคนที่เขาเลือกไม่ได้ ชีวิ ตต้องเป็นไปตามที่คนอื่นเลือกให้

ดังนั้นถ้าเรามีสิทธิ์เลือกสิ่งใดด้วยตัวเอง สั บสนได้แต่อ ย่ าก ลั ว จงใช้สติและประส บการณ์พิจารณา

เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเอง สำหรับใครที่รู้สึกว่าวันนี้เป็นวันที่เ ล วร้ายและประส บปั ญหาหรือเจอกับความทุ กข์

มากมายนั้นลองมองไปรอบๆ ด้านดูซิ ทุกคนต่างมีปัญห าและความทุ กข์ด้วยกันทั้งนั้น อยู่ที่ว่าเค้าจัดการ

กับความทุ กข์นั้นอย่ างไรต่างหาก ปัจจุบัน ครูอุ้ม ยังเป็นครูสอนน้องๆในพื้นที่ห่างไกล แต่ที่เพิ่มเติมคือ

ครูอุ้มได้แต่งงานสร้างครอบครัวกับแฟนหนุ่ม ที่เข้าใจเธอเป็นอย่ างดี และไม่นานนี้เธอยังได้โพสภาพครอบครัวของเธอ

เมื่อครั้งที่เธอยังเล็ก โดยเธอได้เขียน บรรยายว่า แม่ของเธอนั้น ก็เป็นครูดอยเช่นกัน เรียกว่า ครูอุ้มมีครอบครัวที่น่ารัก

และคอยสนับสนุนให้เธอทำเพื่อนักเรียนของเธอ น่านับถือจริงๆเลยล่ะค่ะ

ขอบคุณที่มา บ้านเฮา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *