មិនគួរឡើយ ក្រុមគ្រួសារទទួលយកភ្លាមៗ មិនបានទេ ហេតុអីប្អូនស្រីចិត្តដា.ច់ទៅចោលគ្រប់គ្នា…

សែនខ្លោចចិត្តពេលទទួលបានដំណឹងដ៏ក្រៀមក្រំ មនុស្សជាទីស្រលាញ់បានលាចាករហូតហើយទាំងវ័យក្មេង ក្រុមគ្រួសារពិបាកធ្វើចិត្តណាស់ វាហាកដូចជាលឿនពេកហើយ កូនចៅបងប្អូនទើបតែជួបគ្នា ធ្លាប់និយាយលេងជាមួយគ្នាញញឹមដាក់គ្នា តែពេលនេះលែងមានហើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដោយឡែកថ្មីៗនេះ យោងតាមប្រភព គណនីឈ្មោះថា Ousa Soy បានសសេរសំណេរយ៉ាងក្រៀមក្រំដូច្នេះថា ហេតុបានប្អូនស្រីដាច់ចិត្តទៅចោលអ្នកផ្ទះចឹងបងទទួលយកមិនបានទេប្អូនស្រីបងមានតែមួយមិចបានប្អូនស្រីទៅចោលបងចឹង😭😭 កើតជាតិក្រោយកុំឲប្អូនអាយុខ្លីចឹងទៀតអី😭😭

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​គួរបញ្ជាក់ផងដែរ ប្អូនស្រី​ ដែលបាន.ស្ល-ា..ប់ ទាំងវ័យក្មេង គែបណ្តាលមកពី ល.ង់.ទឹក។ (ពិតជាសោកស្តាយណាស់)
ខ្ញុំបាទ សូមរួមរំលែកទុក្ខដល់ក្រុមគ្រួសារនៃ ស.ព ផង សូមឲ្យប្អូនទៅបានសុខ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *