พลิกดวงชะตาจากฝืดเคือง เป็นคล่องตัว ปลดหuี้ มีทรัwย์ ลองทำตามนี้

ในสมัยปัจจุบันในยุคข้าวยากหมากแพงเช่นนี้ ใครที่อยู่ได้โดยไม่มีหนี้นับว่าโชคดีมาก เพราะเราๆท่านที่ใช้จ่ายกันแบบเดือนชนเดือนหรือบางท่านก็มีค่าใช้จ่ายในครอบครัว ซึ่งบางท่านก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาใช้ให้เงินไม่ขาดมือ หรือแม้แต่นักธุรกิจระดับร้อยล้านก็ยังต้องมีหนี้ที่ยังต้องคอยไปสะสาง

เนื่องเพราะเราทุกๆคน เคยมีหนี้ (หนี้ ก ร ร ม) มาตั้งแต่อดีตทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนา พอมาในชาตินี้จึงปรากฏว่าเกือบทุกคนที่ต้องเสีຢเงินทอง เสียทรัพย์สินไปโดยไม่ได้กลับคืนมาเช่น มีผู้มาขอยืมเงินไปแล้วไม่เอามาคืน โดนลักทรัพย์โดนอุบัติเหตุในทรัพย์สินทุกชนิดเสียหาย บางคนขาຢของ โดนสินเชื่อแล้วยังไม่ได้เงิน บางคนโดนโกงในเรื่อต่างๆ เป็นต้นและเกือบทุกคนๆ ทำบุญทำทาน ถวายพระมากมายแต่ไม่เคยคิดที่จะนำเงินที่มีมาใช้หนี้เก่าที่ติดค้างมาตั้งแต่อดีตชาติ เจ้า ก ร ร ม หนี้จึงมาทวงคืนตามเวลาและจังหวะที่เหมาะสมของเขาจึงเกิดเรื่องขึ้นว่า ทำไมเราเป็นคนถือศีลทำทานแล้ว ยังมีเหตุการณ์โกงหนี้สินเกิดขึ้นไม่เว้นเลย

ฉะนั้น เพื่อเป็นการปลดหนี้กรรมและได้อโหสิ ก ร ร ม ต่อ เจ้า ก ร ร ม นายเวรดังกล่าวเสียแต่บัดนี้ เพื่อความเป็นมงคลแต่ตนเอง ครอบครัวและสกุล วันนี้จึงขอนำเสนอคาถาปลดหนี้ ให้กับทุกท่าน ได้ลองนำไปสวดดูด้วยใจศรัทธา

คาถาบริกรรมเพื่อปลดหนี้ต่อเจ้ากรรมนายเวรตั้งแต่อดีตชาติ (จากหนังสืออินตก เทพทำนาย และพระคาถามหาศักดิ์สิทธิ์) ตั้งนะโม 3 จบ
ท่านเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่ข้าพเจ้า (นาย…,นาง…) ได้ติดหนี้ท่านเท่าใด เวลาใด ตั้งแต่อดีตชาติ จนถึงปัจจุบันชาติ ทั้งโดยเจตนา และไม่เจตนา ข้าพเจ้าขอปวารณาว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ข้าพเจ้าจะขอทยอยใช้หนี้คืนให้ทุกบาททุกสตางค์ จนกว่าจะหมด และขออโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้า เพื่อความสุขความเจริญของข้าพเจ้าและครอบครัวด้วยเทอญ

จากนั้นนั่งบริก ร ร มโดยถือเหรียญ 1 บาท ไว้ในมือ เสร็จแล้วเอาเหรียญหย่อนใส่กระปุกหรือถ้วยไว้ทุกๆวัน จนครบ 4 เดือนแล้วเอาเหรียญทั้งหมดไปทำบุญทำทาน ห้ามนำไปซื้อของกลับมาใช้ ให้ท่านทำตอนเช้าก่อนที่จะใช้เงินต่างๆ ในทุกๆวัน

คาถาปลดหนี้ มีสินมีทรัพย์ (คาถาของหลวงปู่ทวด) ตั้งนะโม 3 จบ
นะปลดหนี้ โมปลดหนี้ พุทปลดหนี้ ธาปลดหนี้ ยะปลดหนี้ มีสินมีทรัพย์ ด้วยนะโมโพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติภะคะวา ยะธาพุทโมนะ
ให้ผู้สวดพระคาถาอยู่ในอริยาบถสบายๆ จากนั้นให้ผู้สวด นึกเห็นภาพของหลวงปู่ทวด ไว้ตรงกึ่งกลางระหว่างหัวคิ้ว เพื่อเจริญสมาธิ ภาวนา แล้วกล่าว “ด้วยบารมีขององค์หลวงปู่ทวด โปรดช่วยปลดเปลื้องหนี้สินที่ เดือดร้อนนั้นให้หมดสิ้นโดยเร็ว”

คาถาพระสีวลีฉันข้าว (จากหนังสือสวดมนต์บารมีมงคลพระศิวะ เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ หอเทพบารมีพระศิวะ อ.สารภี) ตั้งนะโม 3 จบ
นะโมพุทธายะ สิทธัง นะชาลีติ ประสิทธิลาภา ปะสันตะ จิตตา ศรัทธา ปิยังมะมะ สัพเพชะนา พะหูชะนา สัพเพทิสา สะมาคะตา กาละโภชนะ วิกาลโภชนา อาคัจฉายะ อาคัจฉาหิ ปิยังมะมะ สีวะลีจะมหาเถโร สัพพะลา โภ นิรันตะรัง ตะมะหัง สังฆัง สิระสา นะมามิ

สวด 3-5-7-9 จบ ถ้าได้ 108 จบ จะพลิกดวงชะตาจากยากจน หรือตกต่ำ ให้กลายเป็นคนที่มั่งมี มั่งคั่ง ด้วยลาภ ยศ เงินทอง ข้าวของ และโภคทรัพย์จะเพิ่มพูนเนืองนอง มีกิน มีใช้ ไม่รู้หมด ไม่รู้สิ้น รวยไม่มีที่สิ้นสุด ท่องจนลูกศิษย์หมดหนี้ หมดสิ้น ธุรกิจรุ่งเรือง ศิษย์บางคนยังเรียกว่า พระคาถาปลดหนี้ด้วยซ้ำ

*จากบทความที่กล่าวมาข้างต้น ล้วนแต่เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *