កាន់តែក្តៅគ.គុ.ក.ហើយពេលនេះ! ករណី​បា.ញ់.​ស.ម្លាប់ជ.នរ.ង.គ្រោះនៅខេត្តព្រៃវែង​ ត្រូវបានស្នងការ​នគរបាល​ខេត្ត​ព្រៃ…… (មានវីដេអូ)

កាន់តែក្តៅគ.គុ.ក.ហើយពេលនេះ! ករណី​បា.ញ់.​ស.ម្លាប់ជ.នរ.ង.គ្រោះនៅខេត្តព្រៃវែង​ ត្រូវបានស្នងការ​នគរបាល​ខេត្ត​ព្រៃ…… (មានវីដេអូ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *