พี่ชายวัย 13 ปี หยุดเรียน เพื่อมาช่วຍแม่ดูแลน้อง 5 คน ยอมอดเพื่อให้น้องกิuอิ่ม

เรื่องราวของ เด็กชายวั ย 13 ปีชาวจีน ที่ต้องรับหน้าที่เป็น “พ่อ” เขามีชีวิ ตไม่เหมือนกับเด็กทั่วไป

นั่นเป็นเพราะเขาก็ยังมีน้องอีก 5 คนที่ต้องดูแล ต้องคอยดูแลเรื่องการเรียน การทำการบ้าน

และการกินการอยู่อาศัยอยู่ด้วยกันในบ้านหลังเล็กที่แท้แล้ว เด็กชายคนนี้เขาเป็นพี่ชายคนโตของครอบครัว

ส่วนพ่อของพวกเขาต้องโ ทษ เนื่องจากทำความผิดบางอย่ าง เหลือเพียงแม่และลูกทั้ง 6 คน

เพื่อความอยู่ร อ ดของลูกทั้ง 6 คน แม่จึงต้องออกจากหมู่บ้านในช นบท ไปดิ้ นรนหางานในตัวเมือง

เพื่อหาเงินเลี้ยงลูกทั้ง 6 คนให้อยู่ร อ ด หน้าที่นี้ช่างหนักห น าเอามากๆ

ทำให้เด็กชายพี่คนโตคนนี้ต้องแ บ กรับหน้าที่เป็นพ่อจำเป็นต้องดูแลปกป้องน้องๆไปโดยปริย าย

ซึ่งน้องชายคนเล็กสุดอายุเพียง 3 ขวบเท่านั้น เพื่อรับหน้าที่ดูแลน้อง ๆ พี่คนนี้ก็เลยต้องหยุดเรียนกลางคัน

เพื่อมาช่วยแม่ดูแลน้อง ในขณะที่แม่ออกไปรับจ้างในทุก ๆ วันพี่ชายคนนี้ต้องตื่นแต่เช้าตั้งแต่ตี 5

เพื่อลุกขึ้นมาก็รีบเตรียมอาห ารเช้าให้น้อง ๆ ทานก่อนพาพวกเขาไปส่งที่โ ร งเรียน

เนื่องจากพี่ชายก็เป็นห่ วง ความป ล อ ด ภั ยของน้อง ๆ ทั้งหลาย น้องคนเล็กยังเล็กเกินกว่าที่จะไปโ ร งเรียน

ก็เลยต้องพากลับมาเลี้ยงที่บ้านโชคดีที่น้อง ๆ ของเขาก็เป็นเด็กที่เ ชื่ อฟังมาก ตั้งใจเรียน

และช่วยเหลือพี่ชายทำงานบ้านหลังเลิกเรียนกลับมา ถ้าวันไหนมีการบ้านก็จะไปช่วยสอนน้อง ๆ

แม้ว่าดูเหมือนพี่ชายคนนี้จะอดทนและเข้มแข็งมาก แต่บางครั้งพี่ชายคนนี้ก็แอบไปนั่งร้ อ งไ ห้คนเดียว

โดยไม่ให้น้อง ๆ เห็นพวกเขามีชีวิ ตความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างลำบ ากมาก ผักและอาห ารที่กินก็ไปเก็บตามสวน

หรือไม่ก็มีเพื่อนบ้านเอามาให้ หลายครั้งที่พี่ชายเห็นว่าน้อง ๆ กินไม่อิ่มแน่มื้อนี้ เนื่องจากมีกับข้าวน้อยมาก

ก็จะแ ก ล้ ง ทำเป็นมีธุระออกไปนอกบ้าน ก็เพื่อให้น้อง ๆ ได้กินอิ่มแต่น้อง ๆ ก็กตัญญู จะเหลือให้พี่ชายเสมอ

เพราะพวกเขารู้ว่า ย ามทุ กข์ต้องทุ กข์ด้วยกัน ยามสุ ขก็ ยามมีก็ต้องแบ่งกันกิน

ไม่ง่ายเลยที่เด็กอายุ 13 ปี ต้องมาแ บ กภาระหน้าที่เหล่านี้ของผู้ใหญ่ ซึ่งถ้าเทียบกับผู้ใหญ่บางคน

ยังต้องอ ายเด็กเลยก็ว่าได้ซึ่งในความเป็นจริงเราอาจจะคิดว่าเด็กเหล่านี้ แม้จะดูแลกันเองได้

บางคืนพวกเขานอนร้ อ งใ ห้คิดถึงพ่อจ๋า หนูคิดถึงพ่อจ๋า แม่จ๋า หนูคิดถึงพ่อค่ะ

แม้บางครั้งจะเหนื่อຍมาก แต่ก็ต้องสู้ เพราะยังมีน้อง ๆ อีก 5 คนที่ต้องดูแล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *