លីម ​តិច​ម៉េង ក្រោយ​ជាប់​ពាន Cambodian Idol ដើរ​ប្រមូល​លុយ ខណះ ពេជ្រ ថៃ និយាយថា..(មានវីដេអូ)

លីម ​តិច​ម៉េង ក្រោយ​ជាប់​ពាន Cambodian Idol ដើរ​ប្រមូល​លុយ ខណះ ពេជ្រ ថៃ និយាយថា..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *