សម្ដេច​ តេជោ​ ហ៊ុន​សែន​ បញ្ជាក់​ច្បាស់ៗ​ រឿងដល់តំណែងរដ្ឋមន្ត្រី វេងសាខុន..(មានវីដេអូ)

សម្ដេច​ តេជោ​ ហ៊ុន​សែន​ បញ្ជាក់​ច្បាស់ៗ​ រឿងដល់តំណែងរដ្ឋមន្ត្រី វេងសាខុន..(មានវីដេអូ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *