ក្រោយបានដឹងដំណឹងដ៏ក្រៀ​មក្រំមួយនេះ លោកស្រី ទ្រីដាណា ពិតជាសោកស្តាយ និងថែមទាំងបានជូនថិវិកា គ្រួសារស.ពក្មេងៗរងគ្រោះ មួយគ្រួសារ ៥០០ដុលា្លរ សរុប ៥៥០០ដុល្លារ…

មហាជនប្រាកដជាបានដឹងមកហើយ លោកស្រី ទ្រីដាណា ជាមនុស្សចិត្តធម៌តែងតែជួយអ្នកអត់ខ្សត់គ្រប់គ្នា បានធ្វើឲ្យមហាជនមិនថាក្រៅប្រទេស រឺក្នុងប្រទេសកម្ពុជា អត់សសើរមិនបាន។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយបានដឹងដំណឹងដ៏ក្រៀ​មក្រំមួយនេះ លោកស្រី ទ្រីដាណា ពិតជាសោកស្តាយ ចំពោះក្មេងៗជាច្រើនដែលបានបាត់បង់ជិវិត ក្នុងការលិចទូក។ដោយក្តីចិត្តអាណិតដល់ក្រុមគ្រួសារអាណាព្យាបាលរបស់ក្មេងៗ លោកស្រី ទ្រីដាណា បានចូលរួមរំលែកទុក្ខ និងជូនថិវិកាមួយចំនួន ដល់គ្រួសារក្មេងនីមួយៗ ដែលកូនបាន ស្ល-ាប់ បា.ត់ប.ង់.ជិ.វិ.ត។
លោកស្រី ទ្រីដាណា ពិតជាទឹកចិត្តថ្លៃថ្លា (អរគុណខ្លាំងណាស់សំរាប់ទឹកចិត្តមួយនេះ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ថ្មីៗនេះ យោងតាម គណនីផ្ទាល់ របស់ លោកស្រី ទ្រីដាណា បានឲ្យដឹងថា» នាងខ្ញុំជួយគ្រួសារស.ពក្មេងៗរងគ្រោះ មួយគ្រួសារ 500$ សរុប 5500$ សម្រាប់១១គ្រួសារ។ ដោយក្ដីសង្វេគពន់ពេក នាងខ្ញុំពិតជាមិនអាចទប់អារម្មណ៍បានទេ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ពេលនេះ មានតែការផ្ដល់កម្លាំងចិត្តប៉ុណ្ណោះ និងជួយគ្នាប៉ុណ្ណោះ។ នាងខ្ញុំនឹងជួយក្មេងៗនៅភូមិកោះចំរើន ស្រុកលើកដែក ខេត្តកណ្ដាល ដើម្បីលើកទឹកចិត្តពួកគាត់។

សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *