ខួប​កំណើត​កូន​ប្រុស​ច្បង, ដេត ម៉ាលីណា ​គាស់​រំលើង​រឿង​ចាស់​ ដែល​​កក្រើ.ក​បណ្ដាញ​សង្គម ​មក​និយាយ​ថា…(មានវីដេអូ)

ខួប​កំណើត​កូន​ប្រុស​ច្បង, ដេត ម៉ាលីណា ​គាស់​រំលើង​រឿង​ចាស់​ ដែល​​កក្រើ.ក​បណ្ដាញ​សង្គម ​មក​និយាយ​ថា…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *