ខេត្តសៀមរាប ប្រៀបដូចជាឪសថ – ឧកញ៉ា ខេមរះ សិរីមន្ត នាំប្រពន្ធកូន ដើរមើលប្រាសាទអង្គរវត្ត ទេសភាពគឺថា… (មានវីដេអូ)

ខេត្តសៀមរាប ប្រៀបដូចជាឪសថ – ឧកញ៉ា ខេមរះ សិរីមន្ត នាំប្រពន្ធកូន ដើរមើលប្រាសាទអង្គរវត្ត ទេសភាពគឺថា…
(មានវីដេអូ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *