ម្ដាយ​សម្រាល​បាន​៣​ម៉ោង , គ្រូពេទ្យ​ម្នាក់​ ត្អូ.ញត្អែរ និង​ប្រាប់​ថា ​ប្ដីគាត់​​នៅជាមួយ…(មានវីដេអូ)

ម្ដាយ​សម្រាល​បាន​៣​ម៉ោង , គ្រូពេទ្យ​ម្នាក់​ ត្អូ.ញត្អែរ និង​ប្រាប់​ថា ​ប្ដីគាត់​​នៅជាមួយ…(មានវីដេអូ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *