ស្ពឹក​មុខ! ក្រោយ​ ព្រាប សុវត្ថិ អ៊ីណូ ​ចេញ​បទ​ថ្មី ស្រាប់តែ​ ឌីជេ​ក្ដិប ​​​ដាស់តឿន និង បោះ​សំដីថា​​(មានវីដេអូ)

ស្ពឹក​មុខ! ក្រោយ​ ព្រាប សុវត្ថិ អ៊ីណូ ​ចេញ​បទ​ថ្មី ស្រាប់តែ​ ឌីជេ​ក្ដិប ​​​ដាស់តឿន និង បោះ​សំដីថា​​(មានវីដេអូ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *