លោកខឹម វាសនា ប្រកាសថាពិភពលោកនឹងត្រូវរលា.យម៉ដ្ឋ នៅថ្ងៃបុណ្យអុំទូក ខាងមុខនេះហើយ ព្រោះ….(មានវីដេអូ)

លោកខឹម វាសនា ប្រកាសថាពិភពលោកនឹងត្រូវរលា.យម៉ដ្ឋ នៅថ្ងៃបុណ្យអុំទូក ខាងមុខនេះហើយ ព្រោះ….(មានវីដេអូ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *