ស្រឡាញ់​គ្នា​សុខ​ៗ ស្រាប់តែ​ ឧកញ៉ា ​លាន អា​ហ្វ្រី​ល​គីនីន​ ដាស់​តឿន​បែប​នេះ ខណៈ​ភរិយា​ ថា បើ​ខំ​

ស្រឡាញ់​គ្នា​សុខ​ៗ ស្រាប់តែ​ ឧកញ៉ា ​លាន អា​ហ្វ្រី​ល​គីនីន​ ដាស់​តឿន​បែប​នេះ ខណៈ​ភរិយា​ ថា បើ​ខំ​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *