មកដឹងពីប្រវត្តិ អ្នកស្រី ទ្រី ដាណា អតីតជាកូនកំព្រា អ្នកលក់អាវជជុះ ត្រូវគេមើលងាយតស៊ូរហូតក្លាយថៅកែហាង(មានវីដេអូ)

មកដឹងពីប្រវត្តិ អ្នកស្រី ទ្រី ដាណា អតីតជាកូនកំព្រា អ្នកលក់អាវជជុះ ត្រូវគេមើលងាយតស៊ូរហូតក្លាយថៅកែហាង

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *