អបអរសាទរ ! ស្ងាត់ៗ អ្នកស្រី ទ្រី ដាណា បង្ហាញគូស្នេហ៍ថ្មីរបស់ខ្លួនហើយ រួចឆ្លៀតប្រាប់ហ្វេនថា…(មានវីដេអូ)

អបអរសាទរ ! ស្ងាត់ៗ អ្នកស្រី ទ្រី ដាណា បង្ហាញគូស្នេហ៍ថ្មីរបស់ខ្លួនហើយ រួចឆ្លៀតប្រាប់ហ្វេនថា…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *