ឃុនដេត មកទៀតហើយ! បុរសជើងខ្លាំងជេរប្រមាថសម្ដេច ហ៊ុន​សែន កប់ៗមាត់ដោយមិនខ្លាចគុកសោះធ្វើការនៅប្រទេសថៃ(មានវីដេអូ)

ឃុនដេត មកទៀតហើយ! បុរសជើងខ្លាំងជេរប្រមាថសម្ដេច ហ៊ុន​សែន កប់ៗមាត់ដោយមិនខ្លាចគុកសោះធ្វើការនៅប្រទេសថៃ(មានវីដេអូ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *