”ดร.ณรัชต์” กลับมาเป็นคนธรรมดา” …..

ถ้าพูดถึงผู้จัดการทีมฟุตบอลที่เพียบพร้อมไปด้วยรูปร่ างหน้าตา ฐานะ และความสามารถแล้ว

คงเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก “มาดามแป้ง นวลพรรณ” ที่เคยพาทีมช าติไ ทยไปสร้ าง

ชื่อเสียงให้กับบ้านเรามาแล้วหลายครั้ง ต้องบอกเลยว่าเจ้าตัวนั้นเป็นผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบ

แม้ว่าอ ายุเข้าเล ขห้าแล้วแต่คุณแป้งก็ยังคงสวย และดูดีไม่เปลี่ยนเลย นอกจากหน้าที่การง าน

ของเจ้าตัวจะไปได้ด้วยดีแล้ว ความรักก็ไปได้สวยไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะ หลังจากแยกทาง

กับอดีตสามี อย่าง “ดร.วัชระ พรรณเชษฐ์” ด้วยดีแล้ว เจ้าตัวก็ได้พบกับความรักครั้งใหม่

ซึ่งเจ้าตัวรู้สึกโ ชคดีที่ได้เจอกับสามีคนนี้ อย่าง “เอ ณรัชต์” ถึงแม้จะพัฒนาความสัมพันธ์กัน

ในตอนที่มีอ ายุแล้ว แต่ชีวิตคู่ก็ร าบรื่น และมีความสุขดี เพราะทั้งสองมีมุมมองความคิด

ที่ไปในทางเดียวกัน เจ้าตัวมีบุตรสาวกับอดีตสามีหนึ่งคน อย่าง “ปราง นวลวรรณ” ซึ่งตอนนี้

ได้โตเป็นสาวสวยแล้ว และสามีเองก็รับได้ และรักเหมือนเป็นบุตรแท้ๆของตัวเองอีกด้วย

กลายเป็นค รอบครัวที่อบอุ่น และสมบูรณ์แบบไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะ ซึ่งคุณเอนั้นเป็นตำร วจย ศใหญ่

มีหน้าที่การง านที่มั่นคง แต่ตอนนี้ได้เ กษียณอ ายุแล้ว และหลายคนต่างก็บอกว่าทั้งคู่นั้น

เหมาะสมกันมากๆ หลังจากตั ดสิ นใจใช้ชีวิตคู่ร่วมกันก็จัดง านเล็กๆ และย้ายเข้าไปอยู่บ้าน

ของคุณแป้ง เรียกได้ว่าชีวิตของทั้งคู่ตอนนี้ล งตัว และมีความสุขไม่น้อยเลยทีเดียว

สุดท้ายนี้ขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าตัว และค รอบครัวด้วยค่ะ ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *