លោករិទ្ធី សម្ភាសន៍អ៊ុំស្រីដែលទទួលលុយ២៥០០ដុល្លា ក្រោយម្ចាស់ដបទឹកដោះគោ នៅលើស្ពានជ្រោយចង្វារស្លា..ប់

លោករិទ្ធី សម្ភាសន៍អ៊ុំស្រីដែលទទួលលុយ២៥០០ដុល្លា ក្រោយម្ចាស់ដបទឹកដោះគោ នៅលើស្ពានជ្រោយចង្វារស្លា..ប់

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *