ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 13 ธ.ค. 65

เว็ปไซต์ ราคาน้ำมัน ได้ออกมาอัพเดทราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2565 ล่าสุด อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00 น. จาก 3 ปั๊มน้ำมันดัง

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 13 ธ.ค. 65 ปตท.

ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 32.39 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 32.24 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 33.88 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 34.15 บาท/ลิตร

เบนซิน 95 ราคา 41.56 บาท/ลิตร

ดีเซล พรีเมียม B7 ราคา 43.66 บาท/ลิตร

ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 39.64 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมัน พรุ่งนี้ 13 ธ.ค. 65 บางจาก

ดีเซลพรีเมียม B7 ราคา 43.66 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 32.39 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 32.24 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 33.88 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 34.15 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมัน พรุ่งนี้ 13 ธ.ค. 65 เชลล์ (Shell)

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 32.54 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 34.18 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 34.45 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 41.94 บาท/ลิตร

เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 35.54 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 35.54 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 35.54 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 35.54 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 44.26 บาท/ลิตร

เรียบเรียงโดย siamnews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *