สิ้นแล้ว หลวงปู่บุดดา อริยะสงฆ์ 6 แผ่นดิน สิริอายุเลขมงคล

วันที่ 13 ธ.ค.2565 เพจที่ใช้ชื่อว่า ศรัทธาหลวงปู่บุดดา ปญฺญาธโร วัดป่าใต้พัฒนาราม จ.สระแก้ว ได้โพสต์แจ้งข่าว สิ้นแล้ว พระราชมงคลวชิราทร หลวงปู่บุดดา ปัญญาธโร วัดป่าใต้พัฒนาราม จ.สระแก้ว พระคณาจารย์ที่ชาวบ้านโนน หมากเคียง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ให้ความเคารพ ศรัทธา พระสุปฏิปันโนผู้มีพรรษากาล ถึง 111 ปี

หลวงปู่บุดดา ปัญญาธโร นับเป็นพระเกจิ ที่มีความเมตตาธรรมบารมีสูงส่งและมีรอยยิ้มอยู่เสมอ เป็นที่ทราบกันกันดีของบรรดาลูกศิษย์ ชอบอยู่ชีวิตเรียบง่าย ฉันอาหารแบบบ้านๆ น้ำพริก ผักต้ม ผักสด มักน้อย ชอบชีวิตสันโดษ ไม่นิยมสะสมข้าวของ สัฆทานครองอัธยาศัยมั่นคงอยู่ในธรรมวินัย มีความงดงามในวัตรประวัติ เช้าออกบิณฑบาตโปรดสัตว์ ลงวัตรเจริญพระพุทธมนต์ อย่างเคร่งครัด ด้วยบารมีที่หลวงปู่ท่านได้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ พร้อมทั้งพระคาถาวิชาคมที่ท่านมี จนศิษยานุศิษย์ได้จึงขนานนามท่านว่า อมตะเกจิ 6 แผ่นดิน หลวงปู่บุดดา แห่งวัดป่าใต้

เรียบเรียง สยามนิวส์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *