กราบหัวใจ 2 สามีภรรยา เปิดบ้านรับเลี้ยงคนชรๅมานานกว่า 17 ปี

สวัสดีครับ เดินตามพ่อในครั้งนี้มีเรื่องราวดีดีที่เกิดขึ้นในสังคมและน่าชื่นชมเป็นอย่างมาก สำหรับ ๒ สามีภรรยๅที่ได้เปิดบ้านรับเลี้ยง คนชร า ในนามของ บ้านศิริวัฒนธรรม บ้านที่รับอุปการะคนช ราไร้ญาติมาดูแล เกือบ ๒๐ ชีวิ ตทำมานานถึง ๑๐ ปีแล้วโดยบ้านนี้อยู่ในความดูแลของ คุณนารี นีสันเทียะ อายุ ๓๘ ปี และคุณกล้า ศิริวัฒนธรรม อายุ ๓๐ ปีเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ ในย่านดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

กำลังทำการดูแลและพย ๅบาลคนช ราที่นอนอยู่บนเตียงนอนคุณกล้า ได้เล่าว่า ในอดีตนั้น คุณนารี ซึ่งเป็นภรรย ๅมีอาชี พรับจ้างดูแลคน ป่ ว ยที่โรงพยๅบาลดำเนินสะดวกอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดยคิดค่าเฝ้าดูแลวันละ ๓๐๐ บาท ทำมาเป็นเวลา ๔ ปี ส่วนนายกล้าประกอบอาชี พทำไก่ส ดส่งขายตามตลาด

ทั้งนี้คน ป่ ว ย ภรรยาไปดูแลแต่ละรายส่วนใหญ่เป็นคนช รา และเมื่อดูแลไปนานวันญาติคน ป่ ว ย ก็หายไปและไม่มาเยี่ยมอีกเลย เมื่อไม่ได้รับค่าจ้างและคน ป่ ว ย เองก็ไม่มีใครดูแลด้วยความสงสารจึงได้มาปรึกษาว่าจะนำมาดูแลเองที่บ้าน โดยได้ประส านกับทางโ ร งพยาบาลดำเนินสะดวก เนื่องจากเกรงว่าจะมีญาติมาติดต่อก็จะได้ติดตามไปรับผู้ป่ วยได้ที่บ้าน

โดยเริ่มแรกก็ลงทุนซื้อเตียงนอนให้เพียงแค่ไม่กี่คนต่อมามีคนทราบข่าวว่า มีสถานที่รับดูแลคน ป่วย ที่เป็นคนชราจึงมีคนนำมาให้ดูแลเพิ่มอีกบางรายที่นำมาให้ช่วยดูแล เมื่อมีอาการดีขึ้นก็จะมารับกลับไป ซึ่งจะหมุนเวียนมาอย่างนี้แต่ก็จะมีบางรายที่ในช่วงแรก ญาติก็จะมาเยี่ยมเยียนและส่งข้าวของและเงินทองให้บ้างต่อมาก็ห ายเงียบไปเลยแม้ว่าจะมีหลายท่านที่ได้จากไปอย่างสงบแล้วบ้าง วแต่ก็ไม่มีญาติมาติดต่อ

จนถึงตอนนี้เป็นเวลากว่า ๑๐ กว่าปีแล้วที่ทำหน้าที่ดูแลบุคคลเหล่านี้มา ทำให้ต้องเลิกอาชี พทำไก่สดส่งขายและมาช่วยภรรยๅดูแลคนช ร าเหล่านี้

โดยทุกวันนี้มีสมาชิกที่เป็นคนช ราเพิ่มเกือบ ๒๐ คนแล้ว แม้ว่าจะมีญาติของบุคคลเหล่านี้ที่คอยส่งเสียให้บ้างเหมือนกันแต่ก็ไม่เพียงพอต่อค่าอาหารค่าอุปกรณ์ในการดูแล เนื่องจากหลายคนช่วยเหลือไม่สามารถดูแลตัวเองได้ต้องนอนซ มอยู่บนเตียง จึงต้องคอยทำความสะอาดให้ตลอด

ทั้งนี้ถึงแม้จะเหนื่อยยากลำบากเพียงใด ตนและครอบครอบครัวขออุทิศตนทำงานนี้เพื่อเป็นแบบอย่ างที่ดีของสังคมต่อไปสำหรับท่านผู้ใจบุญ อย ากจะช่วยเหลือเพิ่มเติมสามารถดูข้อมูลตามที่ลงไว้ได้เลยครับ หรือเพื่อความแน่ใจในความถูกต้อง

อยากให้ติดต่อสอบถาม นายกล้า โทร ๐๘๓ ๕๕๙ ๐๕๒๖ หรือที่บัญชี 707 0 23408 2 คุณกล้า ศิริวัฒนธรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *