ទើប​តែ​ឡើង​វិឡារ​ស្កឹមស្កៃ​ថ្មីថ្មោង​ ស្រាប់តែ ​នាយ​ក្រូច បង្ហាញ​រថយន្ត​ទំនើប​១​គ្រឿង​ខ្មៅស្រិល

ទើប​តែ​ឡើង​វិឡារ​ស្កឹមស្កៃ​ថ្មីថ្មោង​ ស្រាប់តែ ​នាយ​ក្រូច បង្ហាញ​រថយន្ត​ទំនើប​១​គ្រឿង​ខ្មៅស្រិល

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *