ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ 24 ก.ย.

อัพเดทราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ 2565 เช็คราคาน้ำมันประจำวันที่ 24 กันยายน 2565 ทั้ง เบนซิน-ดีเซล-แก๊สโซฮอล์ ล่าสุด หลัง โออาร์-บางจากฯปรับขึ้นราคาน้ำมันมีผลเช้าวันนี้

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน อัพเดทราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ 2565 ประจำวันที่ 24 กันยายน 2565 จาก 4 ปั้มใหญ่ ทั้ง PTT Station-บางจากฯ-เชลล์-เอสโซ่ ดังนี้

ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ของ ปตท.จะเป็นดังนี้

เบนซิน : 42.36 บาทต่อลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 : 34.95 บาทต่อลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 : 33.84 บาทต่อลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 : 34.68 บาทต่อลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 : 32.24 บาทต่อลิตร

พรีเมี่ยม แก๊สโซฮอล์ 95 : 40.44 บาทต่อลิตร

ดีเซล B7 : 34.94 บาทต่อลิตร

ดีเซล B10 : 34.94 บาทต่อลิตร

ดีเซล B20 : 34.94 บาทต่อลิตร

พรีเมี่ยมดีเซล B7 : 43.66 บาทต่อลิตร

ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้

ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ของ บางจาก จะเป็นดังนี้

แก๊สโซฮอล์ 95S EVO : 34.95 บาทต่อลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91S EVO : 34.68 บาทต่อลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20S EVO : 33.84 บาทต่อลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85S EVO : 32.24 บาทต่อลิตร

ดีเซล B20S : 34.94 บาทต่อลิตร

ดีเซล S : 34.94 บาทต่อลิตร

ดีเซล S B7 : 34.94 บาทต่อลิตร

พรีเมี่ยม ดีเซล S B7 : 44.66 บาทต่อลิตร

ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้

ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ของ เชลล์ เป็นดังนี้

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 : 33.84 บาทต่อลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 : 34.68 บาทต่อลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 : 34.95 บาทต่อลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 : 42.44 บาทต่อลิตร

เชลล์ ดีเซล B20 : 35.64 บาทต่อลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล : 35.64 บาทต่อลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 : 35.64 บาทต่อลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล : 35.64 บาทต่อลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 : 45.36 บาทต่อลิตร

ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้

ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ของ เอสโซ่ เป็นดังนี้

แก๊สโซฮอล์ 95 : 34.95 บาทต่อลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 : 34.68 บาทต่อลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 : 33.84 บาทต่อลิตร

ดีเซล B7 : 34.94 บาทต่อลิตร

ดีเซล : 34.94 บาทต่อลิตร

ดีเซลพรีเมี่ยม : 45.16 บาทต่อลิตร

อัพเดทราคาน้ำมันล่าสุด เมื่อเวลา 17.00 น. ของวันที่ 23 กันยายน 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *